Een belangrijke taak van de Vakgroep ONG is het voortdurend onder de aandacht brengen van de branche en haar activiteiten. Minstens zo belangrijk is het bieden van een platform, waar de leden kennis en informatie kunnen uitwisselen.

 

De Vakgroep ONG neemt regelmatig deel aan verschillende commissies en werkgroepen. Zo is er regelmatig overleg met opdrachtgevers en werknemersorganisaties. 

Vertegenwoordigrs van de Vakgroep hebben zitting in diverse besturen, commissies, overleg- en adviesorganen, zowel binnen als buiten Bouwend Nederland.

Via de website en de wekelijkse, digitale nieuwsbrief krijgen de leden informatie over onderwerpen uit de beleidsdossiers van de Vakgroep: Maatschappij, Markt, Mens (opleidingen en sociale zaken) en Techniek. Ook worden er regelmatig (leden)bijeenkomsten georganiseerd.

 

Dankzij de vele activiteiten en daadkracht is de Vakgroep als een spin in het web binnen de branche en een serieuze gesprekspartner voor bedrijven en instanties die met de ondergrondse infrastructuur te maken hebben.