Over ons

 

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG) van Bouwend Nederland verenigt bedrijven in de ondergrondse infrasector.

 

De grondwaterbeheerbedrijven

  • maken diverse grond- en putboringen
  • voeren bodemonderzoek uit
  • maken bronbemalingen voor verschillende typen bouwwerken.

 

De kabel- en leidingbedrijven zijn actief in de aanleg en onderhoud van

  • energienetwerken: elektriciteit, gas, en warmte 
  • waternetwerken
  • telecom/data/CAI
  • netwerken voor verkeerstechniek, openbare verlichting en industrie.

De leden van de Vakgroep ONG vertegenwoordigen circa 75% van de totale omzet in de branche.

 

Samen sterk voor toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur en grondwaterbeheer

 

Samen maken de Vakgroepleden zich sterk voor goede ondergrondse infrastructuur en grondwaterbeheer. Deze zijn essentieel zijn voor een leefbare, duurzame en een vitale economische ontwikkeling van ons land. Met een enorm aantal kilometers aan kabels en leidingen in de grond, warmtenetwerken, WKO installaties, is de ondergrondse infrastructuur van kapitale waarde voor Nederland.

De leden van de Vakgroep zorgen dat deze waarde behouden blijft, maar ook dat waarde wordt toegevoegd. Een sterke en goed georganiseerde branche is daarom van groot belang voor het dagelijkse en economische leven in Nederland. Samen zijn de bedrijven in staat opleidingen te ontwikkelen, de samenwerking met opdrachtgevers te verbeteren, de veiligheid te bevorderen en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering en energietransitie. Daarom zijn bedrijven lid van de Vakgroep ONG.

 

De Vakgroep ONG is onderdeel van Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven en met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Lid zijn van Bouwend Nederland levert veel ledenvoordelen op.

Het lidmaatschap van de Vakgroep staat alleen open voor bedrijven die ook lid zijn of worden van Bouwend Nederland.

Voor de Vakgroep geldt een aparte contributieregeling. Deze contributie wordt gebruikt om de activiteiten van de Vakgroep (belangenbehartiging, informatiebijeenkomsten, branche-ontwikkeling) mogelijk te maken.