Links

Brancheorganisaties

Bouwend Nederland Vereniging voor bouw en infrabedrijven www.bouwendnederland.nl
Cumela Nederland Vereniging voor bedrijven actief in groen, grond en infra www.cumela.nl
Netbeheer Nederland Federatie van Energiebedrijven in Nederland www.netbeheernederland.nl
Metaalunie Ondernemersorganisatie voor midden- en kleinbedrijf www.metaalunie.nl
Uneto-VNI Ondernemersvereniging voor de installatiebranche en de technische detailhandel www.uneto-vni.nl
Waterbouwers Vereniging van Waterbouwers www.waterbouwers.nl
NL Kabel Vereniging van Nederlandse Kabelbedrijven www.nlkabel.nl
VELIN Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland www.velin.nl
VEWIN Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland www.vewin.nl
VNO-NCW Vereniging van Nederlandse Ondernemingen www.vno-ncw.nl

Werknemersorganisaties

CNV Vakmensen Christelijke bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid www.cnvvakmensen.nl
FNV Bondgenoten Federatie Nederlandse Vakbeweging www.fnvbondgenoten.nl
FNV Bouw Federatie Nederlandse Vakbeweging Bouw www.fnvbouw.nl
HZC Vakvereniging Het Zwarte Corps www.hzc.nl
UNIE Vakbond voor industrie en dienstverlening www.unie.nl

Techniek, kwaliteit, arbo en milieu

Aboma St. Algemeen Bureau Ongevallenpreventie en Materieelzaken www.aboma.nl
Arbouw St. Arbeidsomstandigheden in de Bouwnijverheid www.arbouw.nl
NEN / NNI Nederlands Normalisatie Instituut www.nen.nl
NSTT Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen www.nstt.nl
RvA Raad voor Accreditatie www.rva.nl

Opleidingen

BOB BOB Opleiding, Training en advies www.bob.nl
GOA Leidingtechniek Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten Leidingtechniek (mbo infratechniek: monteur gas/water/warmte/elektra) www.goaleidingtechniek.nl
Stichting BLEI Branchegerichte leermiddelen en examenproducten Infratechniek www.stichtingblei.nl
Kiwa Training Opleidingsinstituut op het gebied van energiedistributietechniek www.kiwatraining.nl
Pipeliner / Avans+ Opleiding Pipeliners www.pipeliner.nl
OTIB Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf www.otib.nl
Volandis Volandis www.volandis.nl
BTER-Bouw Bedrijfstak eigen regeling voor de bouw, Tijdspaarfonds, Opleidings- & Ontwikkelingsfonds, Scholingsfonds, Aanvullingsfonds www.bter-bouw.nl
Stichting Wateropleidingen Opleidingcentrum voor waterketen en watersysteem www.wateropleidingen.nl
SOMA Bedrijfsopleidingen Opleidingsinstituut in infrasector en verticaal transport www.somabedrijfsopleidingen.nl

Overig

BIG Buisleiding Industrie Gilde www.bigleidingen.eu
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Weg- en Waterbouw www.crow.nl
EIB Economische Instituut voor de Bouwnijverheid www.eib.nl
KLIC Kadaster Kabels en Leidingen Informatie Centrum www.kadaster.nl/klic/
KLO Kabel- en LeidingOverleg www.klo.nu
Nedubex Nederlands Duitse BouwExport www.nedubex.nl
Cordares Cordares www.cordares.nl
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen www.uwv.nl

Certificering in de branche

CKB Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven www.ckb.nl
Aboma certificeerder CKB www.aboma.nl
BVQI certificeerder CKB www.bureauveritas.nl
Kiwa certificeerder CKB www.kiwa.nl
STIPEL Stichting Persooncertificatie Energietechniek www.stipel.nl

Opleidingen

BOB BOB Opleiding, Training en advies www.bob.nl
VHL Hogeschool Van Hall Larenstein (Coördinator Grondwatertechniek) www.hogeschoolvhl.nl
GOA Leidingtechniek Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten Leidingtechniek (mbo infratechniek: monteur gas/water/warmte/elektra) www.goaleidingtechniek.nl
Stichting BLEI Branchegerichte leermiddelen en examenproducten Infratechniek www.stichtingblei.nl

Copyright © 2017 Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer