Missie van de Vakgroep ONG is het creëren van voorwaarden en het aanbieden van faciliteiten, die bijdragen aan een optimaal functionerende branche van kabelleg- en buizenlegbedrijven en van de grondboor- en bronbemalingsbedrijven.

 

De doelstellingen van de Vakgroep zijn:

  • bevordering van de kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieuzorg binnen de branche
  • belangenbehartiging op het gebied van de arbeidsvoorwaarden
  • behartigen van de economische belangen van de leden
  • zorgen voor een optimaal (branchespecifiek) opleidingsaanbod
  • stimuleren van de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling
  • promoten van de branche en de Vakgroep in de markt
  • zorgen voor optimale in- en externe verhoudingen binnen de branche.