Vakgroep

Alle leden van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn lid van Bouwend Nederland. In de Vakgroep vindt dan ook geen behartiging van algemene en bouwbrede dossiers plaats; dit komt voor rekening van Bouwend Nederland.

Voorbeelden van centrale dossiers zijn de cao-onderhandelingen, de helpdeskfunctie, VCA-lobby, informatie over de nieuwe Arbowet, etc. Dossiers die voor een goed ondernemers- en werkgeversklimaat zorgen.

De Vakgroepleden hebben echter ook branche specifieke belangen; deze komen terug in de Vakgroep.

Deze zijn: 

  • onderlinge relaties van de leden
  • relatie met opdrachtgevers
  • marktspecifieke belangen
  • kwaliteit, arbo en milieu in de branche
  • branchespecifieke opleidingen
  • erkenningsregeling CKB
  • inbreng in cao-zaken
  • promotie van de branche.

Daarnaast geeft het Vakgroepsecretariaat ook ondersteuning aan een aantal andere organisaties. GOA Leidingtechniek en CKB zijn hier voorbeelden van.

Om over de gehele breedte van het veld de achterban te kunnen bijstaan, heeft de Vakgroep verschillende commissies en werkgroepen die het bestuur en de Vakgroepvergadering adviseren.