Ereleden

Wegens grote verdiensten voor de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, haar rechtsvoorgangers en voor de algehele ontwikkeling van de branche, heeft de Vakgroepvergadering de volgende personen tot erelid benoemd:

Ereleden
J. Bijker
R.K. Deen
J.M. Feitsma
J.B. Heijnen
L.J. Jonker
G. Meijer
J.J.L.M. de Moel
H.J.A. Siers
P.M.T. de Vet