Nieuws

Safety festival!

31 januari 2020

Sociale veiligheid

 

In juni 2020 wil TenneT een Safety Festival organiseren om het thema Sociale Veiligheid meer onder de aandacht te brengen binnen onze sector.

TenneT is volop bezig met het thema. Zo werken er binnen de organisatie verschillende werkgroepen aan allerlei sub-thema’s binnen sociale veiligheid. Vanuit verschillende afdelingen binnen TenneT wordt er enthousiast op het thema gereageerd.

 

Doel van het Safety festival is, de veiligheid in de branche verbeteren door vaker en beter van elkaars fouten te leren, en dat leren structureel in te bedden. Onderwerpen die aan bod zullen komen:

•Normaliseren van het gesprek met elkaar over onveilige situaties in onze sector

•Belemmeringen in psychologische veiligheid onderzoeken en bespreekbaar maken

•Beweging creëren in de keten

•Delen van best practices

•Versterken van zichtbaar leiderschap

•Proactieve veilgheidscultuur

•Safety bydesign

•Dialoog voeren om de ketensamenwerking versterken

•Dillema’s signaleren en oplossingen uit de praktijk aandragen

•Zorgen voor verbreding ‘Leren E-incidenten’

 

De Vakgroep ONG vindt het een belangrijk thema en wil zich graag committeren aan het Safety Festival.

Ben jij ook enthousiast geworden en wil je meehelpen deze dag te organiseren? Meld je dan aan bij Bernadette Maat-de Boer of Yvonne de Rijck.

Overig nieuws