Nieuws

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

04 oktober 2019

Stand van zaken

 

De nieuwe BRO Monitor is uit. Algemene beeld is groei.

Zowel het aantal meldingen als leveringen is de afgelopen maand weer toegenomen.

Alle provincies en waterschappen hebben zich inmiddels aangemeld bij de BRO en zijn ook actie4f met de aanlevering van ondergrondgegeven. Met betrekking tot gemeenten, hebben 9 gemeenten zich nog niet aangemeld.

 

Voert u in opdracht van overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, Provincie, gemeente of waterschap bodem of grondwater gerelateerde onderzoekswerkzaamheden uit (zoals opgenomen in één van de vier tranches, zie afbeelding) zult u zich ook aan moeten melden bij de BRO als gegevensleverancier. Meer informatie over aanmelden vindt u hier op de site van BRO.

Meer informatie over de tranches kunt u terugvinden op de site van BRO.

 

 

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hiermee zijn overheden en u beter toegerust voor actuele maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Op de site van BRO zijn een aantal voorbeelden van gebruik in de vorm van Proof of Concepts (PoC’s) te bekijken.

 

Ook het artikel “Ondergrond wordt booming” in OTAR gaat in op de Basisregistratie Ondergrond en de inzichten, keuzes en kansen die deze toepassing biedt.

 

Bij vragen of de behoefte aan meer informatie, neem contact op met Yvonne de Rijck. Bij voldoende animo kunnen we een presentatie en demo organiseren. 

Overig nieuws