Nieuws

Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna € 100 miljoen; intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid nodig

15 juli 2019

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit van werknemers
bij de kabel- en buizenbedrijven en de grondwaterbeheerbedrijven vormen een grote
kostenpost voor de sector. Bij de hoofdaannemers bedragen de kosten van uitval ruim
€ 60 miljoen per jaar. Uitval van werknemers bij onderaannemers, uitzendbureaus en
zzp’ers in de sector kost daarnaast jaarlijks ruim € 30 miljoen. Dit blijkt uit het
onderzoek ‘Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infrastructuur; kosten van
uitval en kansen voor beleid’, dat het EIB in opdracht van de Vakgroep Ondergrondse
Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland heeft uitgevoerd.
Grondwerkers, monteurs en uitvoerders hebben de hoogste uitval, vooral vanwege de
fysieke belasting, hoge tijdsdruk en complexiteit van de projecten. Daarnaast is met
name het bouwplaatspersoneel sterk vergrijsd. Het ziekteverzuim loopt sterk op met
de leeftijd. Bij werknemers jonger dan 40 jaar is dit 3½%, bij de 40-55 jarigen is het
verzuim gemiddeld 5½%. Het ziekteverzuim van 55-plussers is 10½%. Daarnaast is de
arbeidsongeschiktheid bij 55-plussers zes maal zo hoog als bij de groep onder 55 jaar.
De helft van de kosten van uitval valt in de groep ouderen.
Het onderzoek toont aan dat intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid
nodig is, om meer werknemers gezond hun pensioen te laten halen en de kosten
van uitval terug te dringen. Bij ongewijzigd beleid zal de arbeidscapaciteit in de sector
afnemen waarmee ook maatschappelijke opgaven als de energietransitie onder druk
komen te staan.
Reactie van de Vakgroep
De Vakgroep ziet de uitval als een sectorprobleem en wil gezamenlijk met de
opdrachtgevers zoeken naar structurele oplossingen. Dit betreft met name
verminderen tijdsdruk voor oudere werknemers, inzet oudere werknemers als coach
voor nieuwe instromers en oplossingen voor de ervaren administratieve lasten.
Daarnaast is het zinvol om te kijken naar bredere mogelijkheden zoals het inzetten
van flexibelere planningen. Voorts zoekt de Vakgroep naar mogelijkheden om het vak
aantrekkelijk te houden, door de fysieke en mentale belasting bij de werknemers te
verminderen. De Vakgroep heeft daarom permanent aandacht voor innovatieve
werkmethoden. Succesvolle maatregelen bij actieve bedrijven kunnen hierbij als good
practice dienen.
Bouwend Nederland wil het onderzoek verbreden binnen de bouw- en infrasector.
Langer en gezond werken is namelijk niet alleen een issue voor de ondergrondse
netwerken maar voor de hele sector. Duurzame Inzetbaarheid is onderdeel van het
meerjarenprogramma Blijven Investeren in Onderwijs. Samen zullen we gerichte
oplossingen moeten bedenken om voldoende arbeidscapaciteit beschikbaar te hebben.
Lees verder:
Het gehele onderzoek is te downloaden via www.eib.nl/eib-publicaties/
Economisch Instituut voor de Bouw: Paul Groot (pgroot@eib.nl)
Bouwend Nederland, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer:
Bernadette Maat – de Boer (b.maatdeboer@bouwendnederland.nl)

Overig nieuws