Nieuws

Symposium Warmte in de wijk

11 juni 2019

Symposium Warmte in de wijk, terugblik

Groot succes met enthousiaste betrokken deelnemers!

 

Het op 28 mei door de vakgroep aansluitend aan de ledenvergadering op kasteel Groeneveld in Baarn georganiseerde symposium ‘(Duurzame) Warmte in de Wijk’ is zeer gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluatie onder de deelnemers.

De inspirerende sprekers, de prachtige historische locatie en de ruimte voor onderling contact werden zeer op prijs gesteld.

 

Het actuele onderwerp trok de 28ste ondanks het slechte weer en de landelijke vervoersstaking veel geïnteresseerden naar Baarn. Verduurzaming van de energievoorziening in de gebouwde omgeving en hoe we dat dan in Nederland gaan realiseren staat in het middelpunt van de belangstelling.

 

Maar voorlopig is er vooral veel onduidelijkheid over waar het nu naartoe gaat, wat de maatschappelijke impact wordt en hoe de energiemix binnen de gebouwde omgeving er in de toekomst uit komt te zien. Het symposium verschafte inzicht en bracht de verschillende partijen met elkaar in contact. Dit jaar lag de focus op warmtenetten en aardwarmte als bron voor de warmte. Voor andere onderwerpen als de mogelijke rol van ‘nieuw kit in town’ waterstof en aspecten als (seizoens)opslag van warmte was echter zeker ook plaats ingeruimd.  

 

Een reactie van een van de deelnemers ‘Perfecte mix van onderwerpen, dit zou al mijn collega’s in de locale politiek helpen om tot de juiste besluiten te komen. Er is nog zoveel onzekerheid’.

 

Onder het motto ‘ONG warms your day’  ontvingen de deelnemers een duurzaam aandenken aan deze geslaagde bijeenkomst. Voor de deelnemers komen binnenkort de presentaties beschikbaar.

 

Het succes van dit jaar smaakt naar meer!

 

Denkt u nu bij het lezen van dit bericht ’Als ze volgend jaar rond ‘dit onderwerp ……….’ een symposium organiseren, dan ben ik zeker van de partij, dan hoor ik, Ruud IJtsma, dat graag.

Overig nieuws