Nieuws

HR themadag over Duurzame Inzetbaarheid

25 maart 2019

Vitaal naar het pensioen

Over hoe je dat doet is niet zomaar een eenduidig antwoord te geven. Het gaat over een veelheid aan mogelijke maatregelen die variëren van gewoon het onderwerp op de agenda van het jaarlijkse functioneringsgesprek zetten tot job-crafting en individuele loopbaan oriëntatie budgetten. Het vinden van de juiste route zal in ieder geval moeten betekenen dat we het er veel meer met elkaar, dat wil zeggen ook met de betrokken medewerkers, over moeten hebben. Hetgeen overigens wat anders is dan de populaire gedachte dat medewerkers zelf de regie moeten nemen.

 

Samenwerking

Dat we Duurzame Inzetbaarheid met elkaar moeten oppakken is ook van toepassing op de branche als geheel. Zo lijkt het goed om de samenwerking te zoeken met netwerkbedrijven en hun vereniging de WENB. Ook zijn er paralellen met initiatieven op andere vlakken. Samen innovaties (robotisering) oppakken kan potentieel ook belangrijk bijdragen aan Duurzame Inzetbaarheid.

 

Vervolg 

De bijeenkomst krijgt op meerdere manieren een vervolg. De commissie MENS zal enkele ideeën op haar agenda zetten. Wilt u hier meer weten over deze commissie, neem contact op met Bernadette Maat-de Boer. Bijvoorbeeld waar het gaat over de vraag hoe je zo vroeg mogelijk in de loopbaan van vaklieden al structureel werk kunt maken van gezond en verantwoord bewegen. Jong geleerd is oud gedaan. Als de slijtage niet wordt opgelopen hoeven we ook niet meer zoveel energie te stoppen in het zoeken naar werkplekken in de luwte.

 

Onderzoek EIB

De voorlopige resultaten van het onderzoek van EIB leverde een aantal bevestigingen en schrikmomenten op over de feiten van Duurzame Inzetbaarheid in onze branche. De definitieve rapportage van het onderzoek zal zeker aanleiding zijn voor verdere bezinning op hoe we de branche nog mooier kunnen maken.

Interesse in de powerpoints of gebruikte stellingen, neem even contact op met het secretariaat van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (VG ONG).