Nieuws

Aantal graafschades moet omlaag

24 november 2017

CROW 500 belangrijkste middel om graafschades te voorkomen

Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen raakt ons allemaal, kost geld en kan nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Het voorkomen van graafschade kan alleen worden bereikt door een goede samenwerking in de graafketen, tussen initiatiefnemer, ontwerper, opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder.

De graafketen heeft daarom de nieuwe CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ richtlijn gemaakt. Deze beschrijft hoe veilig kan worden gegraven van initiatief- tot gebruiksfase, onder andere door al in de initiatieffase rekening te houden met de aanwezige kabels en leidingen in de grond. De initiatiefnemer heeft daarin een sleutelrol en dient voldoende tijd en geld beschikbaar te maken om de stappen uit de CROW 500 te kunnen doorlopen. De richtlijn is vanaf 1 januari 2017 van kracht.

KLO voorzitter Jan Peters: ‘De CROW 500 is het belangrijkste middel om graafschades te voorkomen. Als iedereen in de graafketen zijn verantwoordelijkheid neemt en rol pakt, dan moet het aantal jaarlijkse graafschades in 2018 kunnen worden teruggebracht tot 25.000; op dit moment zijn dat er jaarlijks nog meer dan 34.000.’

 

Campagnefilm over CROW 500

Voor de hele graafketen geldt: gebruik de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. KLO heeft daarom een film gemaakt waarin de hoofdlijnen van de CROW 500 op eenvoudige manier worden uitgelegd. Op de bijbehorende actiepagina op de website van het KLO is meer informatie te vinden om binnen de organisatie en werkomgeving direct aan de slag te gaan met de CROW 500. Jan Peters: ‘Alle partijen binnen de graafketen moeten hun rol en verantwoordelijkheid nemen en gaan werken volgens de CROW 500 : niet meedoen is geen optie!’ Peter Spijkerman van toezichthouder Agentschap Telecom draagt de campagne een warm hart toe: ‘Het aantal graafschades moet dit jaar echt dalen. Elke schakel in de keten heeft daarin zijn verantwoordelijkheid. Daarom zijn wij blij met dit gezamenlijke initiatief om graafschades te voorkomen’.

 

Bouwend Nederland: Voor iedereen een duidelijk handelingsperspectief

De CROW 500 biedt voor elke schakel in de graafketen een duidelijke handelingsperspectief. Bouwend Nederland roept haar leden en de keten op om hiermee aan de slag te gaan. Iedereen heeft een sleutelrol in het voorkomen van graafschade. Tijd, geld en risico-inventarisaties aan de voorkant, strakke regie op ordening van de ondergrond door gemeenten, duidelijke ontwerpmaatregelen op basis van risico’s en heldere werkinstructies in de uitvoering. De KLO campagnefilm en de informatie op de KLO actiepagina gaat de leden van Bouwend Nederland helpen om met opdrachtgevers in gesprek en duidelijke afspraken te maken om te werken volgens de CROW 500. Bekijk de KLO-film samen met uw opdrachtgevers, uw werknemers en onderaannemers en discussieer met elkaar wat dit voor uw samenwerking betekent.

Overig nieuws