Nieuws

Terugblik BRO praktijkbijeenkomst Rijkswaterstaat 9 november

20 november 2017

Wat houdt de Wet BRO in?

Met de Wet BRO wordt de informatievoorziening over de ondergrond sterk verbeterd door gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. De Wet BRO zal informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond en is voor iedereen beschikbaar voor (her)gebruik.

In deze wet is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren voor inschrijving in de basisregistratie ondergrond. Op dit moment zijn 28 registratieobjecten benoemd. In de eerste tranche - per 1 januari 2018 - starten de eerste vier registratieobjecten:

1. Geotechnisch sondeeronderzoek
2. Bodemonderzoek (specifiek bodemkundig boormonsterbeschrijving)
3. Grondwatermonitoringput
4. Mijnbouwwetvergunning

Meer inhoudelijke en technische informatie over de wet BRO.

 

Rijkswaterstaat en de BRO

Bij het uitvoeren van haar activiteiten laat Rijkswaterstaat (RWS) de ondergrond niet ongemoeid. Jaarlijks laat RWS bijvoorbeeld vele duizenden sonderingen plaatsen. Ook beschikken veel grotere projecten over grondwatermeetnetten.

Aannemers die werkzaam zijn voor RWS zullen bepaalde informatie niet meer aan het DINO-loket aanbieden maar aan de BRO. In eerste instantie gaat het om de registratie van de hierboven genoemde vier objecten die in tranche 1 van kracht wordt.


Om per 1 januari 2018 met de BRO te kunnen starten, heeft RWS alle contracten gewijzigd. Tijdens de praktijkbijeenkomst op 9 november, informeerde RWS de infra-aannemers van Bouwend Nederland hierover, met name over de technische en administratieve handelingen die dat voor de aannemers meebrengt. De onderstaande links geven aanvullende informatie op deze wijzigingen:


Toelichting voor opdrachtnemers
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Modeltekst wet BRO
eHerkenning voor opdrachtnemers
Verkort overzicht registratieobjecten in de BRO
Contractmanagement - van wet naar contract - Rosalie van Oostrom
Bronhouderportaal BRO - Tom Moesker en Tom Koenraads
Project- en technisch management - Kees Tjaden en Richard Molemaker
Technisch management - Iwan Klein

Basisregistratie Ondergrond - De ondergrond op de voorgrond (OTAR 7, 2017)

Overig nieuws